Procedure ved indskrivning af nye elever
 
Fra skoleåret 2016-17 træder reglerne for et fælles skoledistrikt i Lyngby-Taarbæk kommune i kraft på alle klassetrin.
 
Indskrivning af nye elever på skolerne håndteres fremover som beskrevet herunder:
 
Hvornår er der ledig kapacitet på skolen?
Tilflyttere: Der er ledig plads op til 25 elever i gennemsnit på årgangen for børn, som flytter til kommunen.
Frit valg og skoleskift: Der er ledig plads op til 23 elever i gennemsnit på årgange for elever, som vil skifte skole internt i kommunen, eller som bor udenbys.
 
Når der er ledig kapacitet
Når skolen har ledig kapacitet så indskriver skolen selv.
(Op til 25 for tilflyttere, op til 23 for både inden- og udenbys elever som benytter frit skolevalg).
 
Når der ikke er ledig kapacitet
Når skolen ikke har ledig kapacitet, henvises til forvaltningen, som så hjælper med at finde en skole til eleven.
 
Blanket til indskrivning
Ved indskrivning skriver begge forældremyndighedsindehavere under på, at der er enighed om skoleindskrivningen.