Skolebestyrelsens motto: ”Høj kvalitet i læringen og trivsel på tværs af fag og i hele skoleforløbet” fungerer som arbejdsramme for bestyrelsen såvel som for skolens ledelse i forhold til valg af fokusområder.

Skolebestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af syv forældrevalgte medlemmer, to medarbejderrepræsentanter og to elever.
Herudover deltager skoleleder, viceskoleleder og SFO- og klubleder uden stemmeret. Skolebestyrelsen har valgt, 
at suppleanterne også deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet, og således også med på alle møder og indgår i udvalg på lige fod med ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Dokumenter

Nyt fra skolebestyrelsen

Skolens principper