Fritid på Kongevejens Skole består af SFO (fra 0.-3. klasse), Fritidsklub Vænget (fra 4.-6. klasse) og Ungdomsklub Vænget (fra 7. klasse).

SFO

Velkommen til SFO’en på Kongevejens Skole

SFO’en er en del af Kongevejens Skole. Vi er ca. 330 børn og 20 ansatte. Vores indskolingshus er fra 2001 og rummer børnehaveklasse til 3. klasse. Hvert afsnit har et fællesrum. Derudover har vi værksteder, små hyggerum, en tumlesal samt gymnastiksale og et stort udeareal.

Vi arbejder i fire afsnit, hvor hver årgang har sin base med lærere og pædagoger.  Det skaber nærhed og tryghed for alle. Hver klasse har en primærpædagog som varetager den understøttende undervisning og er med omkring skolehjem samarbejdet.

I det daglige har vi fokus på trivsel, fællesskab, leg og udvikling af barnets sociale kompetencer. Der er plads til den frie leg og vi tilbyder flere kreative aktiviteter alle dage. Derudover udfordrer vi gerne børnene fysisk på vores udendørs legearealer, både i skolegården med rulleskøjter, waveboard, boldspil mm. Samt på vores ”høj” med mange forskellige lege.

Klubben

Velkommen til fritids- og ungdomsklub Vænget

Klubben er en del af Kongevejens Skole. Vi er ca.180 børn i fritidsklubben (4. til 6. kl.) og ca. 100 unge i ungdomsklubben (7. kl. til 18 år). Der er pt. 7 ansatte. Vores store klubhus fra 2004 er opdelt i miljøer, der indbyder til bevægelse, kreativitet og samvær med caféen som klubbens navle. Vi råder desuden over et stort udeareal med boldbaner, hængekøjepark og bålsted.

Klubbens pædagoger varetager desuden forskellige opgaver på skolen, hvor de bl.a. står for bevægelsesaktiviteter og trivsel. Hver årgang har 1-2 pædagoger tilknyttet, som indgår i årgangsteamet, er med omkring klassens trivsel og skole-hjem samarbejdet.

I dagligdagen har vi fokus på trivsel, kreativitet, fællesskab og bevægelse, samt udvikling af sociale kompetencer. Vi tager på kolonier med både fritids- og ungdomsklubben og arrangerer løbende ture ud af huset.

Link til aktuelle dokumenter