På Kongevejens skole ønsker at udfordre eleverne i såvel skolens undervisningsdel som fritidsdel. Vi vil stimulere og støtte elevernes læring dvs. deres tilegnelse af kundskaber, færdigheder og musisk/kreative kompetencer samt alsidige personlige udvikling.

Vi ønsker at værne om fællesskabet. Vi vil give den enkelte elev kompetencer til at indgå i fællesskabet i det nære og også til at kunne glide ind i det store demokratiske fællesskab og bidrage som både samfundsborger og menneske.

Vi vil sikre, at eleverne trives og har lyst til at lære mere, og at alle oplever Kongevejens Skole som en attraktiv skole, hvor der er engagement og arbejdsglæde.

Undervisning

Organisering

 

Trivsel

Overgangen til mellemtrinnet på Kongevejens skole er præget af  forandringer for eleverne, da de flytter fra indskolingshuset til hovedhuset på den anden side af gården og mødes af nye lærere. Derudover skifter eleverne SFO ud med klub. 

Vi ønsker at give børnene en hverdag der er præget af åbenhed, gensidig respekt og med plads til alle. Derfor starter vi hvert år med en teambuilding dag, hvor de nye 4.klasser bydes velkommen. Derudover tilstræber vi at arbejde på tværs af klassetrinnene efter fleksible skemaer. Hvert år afholdes GIGA, som er et forløb om foråret på ca. 2 ugers varighed, hvor vi vægter sociale relationer og tid til tværfaglig fordybelse. Inden sommerferien er der idrætsdag for hele mellemtrinnet, hvor vi dyster i diverse discipliner i atletik. 

Vi har på mellemtrinnet 2 årlige forældremøder. 

Med udgangspunkt i individuelt udformede elevplaner afholdes en årlig skole/hjemsamtaler. Derudover vil der i særlige tilfælde  være mulighed for behovssamtaler.

Link til aktuelle dokumenter