Velkommen til Kongevejens Skole

Tekst

            

Skolebestyrelse

Velkommen til Kongevejens Skole
På Kongevejens Skole arbejder vi for at give eleverne gode og meningsfyldte skoledage, hvilket er omdrejningspunktet for vores planlægning og udvikling. Vores pædagogiske praksis udspringer således fra vores kerneopgave - skolens fundament. Dit barn vil gennem sit skoleliv møde kerneopgaven som fundament for udvikling og praksis – og barnet vil møde værdierne i undervisningen, i SFO og klub.
 
Hele skolen skal være et godt sted at være. Vi vil være en skole, der udviser tillid og respekt, hvilket er fundamentale elementer i vores tilgang til elever, forældre og i vores daglige samarbejde. Vi forventer, at vores samarbejdspartnere udviser tillid og respekt for vores faglige viden og fundament. Vi arbejder professionelt og for os er faglig udvikling tæt forbundet med trivsel.
 
Kongevejens Skole kan og vil udvikling – vi vil give vores elever indsigt og udsyn, så de med robusthed og vedholdende tilgang forlader skolen, som et handlekraftigt og nysgerrigt ungt menneske med lyst til at gå videre ud i ungdomslivet. Hos os bliver man mødt af professionelle voksne, der med omsorg og forventning vil opnå noget med eleverne. Alle elever skal udfordres passende og opleve sig selv som en værdifuld del af fællesskabet – det er et fælles ansvar, som vi forventer, at forældrene tager aktivt del i.

Skolen er organiseret i tre afdelinger. Her kan du læse mere om, hvad afdelingerne kan tilbyde:
 
Indskoling (0.-3. klasse) og SFO
Mellemtrin (4.-6. klasse) og Klub
Udskoling (7.-9. klasse) og Ungdomsklub

Skolebestyrelsens motto: ”Høj kvalitet i læringen og trivsel på tværs af fag og i hele skoleforløbet” fungerer som arbejdsramme for bestyrelsen såvel som for skolens ledelse i forhold til valg af fokusområder.