Velkommen til Kongevejens Skole

Undervisning og fritid

Skolebestyrelse

Kongevejens Skole er kommet godt i gang med skolereformen og dens elementer. Vi er optaget af at få samarbejdet mellem lærere og pædagoger til at blomstre i de nye rammer. På skolen har vi mange års god erfaring med dette samarbejde, og vi bygger nu videre på dette fundament.

Den gode og meningsfyldte skoledag skal være omdrejningspunktet for skoleårets planlægning, og vores beslutninger skal derfor altid have dette fokus. Det er et puslespil, der tager tid og skal have meget opmærksomhed.

Skolen skal være et godt sted at være, og vi vil derfor være en arbejdsplads, der er forankret i tillid. Tillid til at alle medarbejdere hver dag går på arbejde for at yde deres bedste. Denne tillid er fundamental for at skabe udvikling og for at tage et fagligt og professionelt ansvar.

Vores skole kan og vil udvikling, og i hele skolens virke møder man engagement og solide faglige drøftelser. Vi forventer noget af vores elever, og vi tror på, at når man -som afgangselev, forlader Kongevejens Skole, er man i sin skoletid blevet mødt af voksne, der med omsorg og forventninger ville noget med én. Alle vores elever skal udfordres passende og føle sig som en værdifuld del af fællesskabet.

Skolen har en SFO beliggende i det fælles indskolingshus. Her deles børnene i fire afsnit – et afsnit for hvert klassetrin.
 
Fritidsklubben Vænget ligger i tilknytning til skolen og er for elever fra 4.-6.klasse. Klubben ligger på samme matrikel som skolen.

Skolebestyrelsens motto: ”Høj kvalitet i læringen og trivsel på tværs af fag og i hele skoleforløbet” fungerer som arbejdsramme for bestyrelsen såvel som for skolens ledelse i forhold til valg af fokusområder.